Les flere av NAFs høringssvar

Betaling av bomavgift og tilleggsavgifter er regulert i forskrifts form. Statens vegvesen sendte i 2016 et forslag til endring av den gjeldende forskriften om betaling av bomavgift og tilleggsavgift, med høringsfrist 19 april. NAF hadde ingen kommentarer til forslaget.