Les flere av NAFs høringssvar

NAF svarte i 2016 på denne høringen utsendt av Oslo kommune i samarbeid med lokalavdelingen NAF Oslo og Omegn.

Forskriften om midlertidig trafikkregulerende tiltak omhandler muligheten for å innføre et forbud mot bruk av dieselbiler på dager med særlig høy luftforurensing. NAF sitt høringssvar kan leses her.