Les flere av NAFs høringssvar

Skattedirektoratet sendte i 2015 ut et foreslått unntak til merverdiavgiftsloven § 6-6 – Fritak for merverdiavgift ved leasing av elbiler og omsetning av elbilbatterier.

NAF mener det er på høy tid at det etableres en ordning med fritak for merverdiavgift, også kjent som moms, for elbiler. Vi har noen kritiske innvendinger til den foreslåtte utformingen av unntaket. Les høringssvaret her