Les flere av NAFs høringssvar

Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet sendte i 2015 Difis rapport etter gjennomgang av det offentlige forbrukerapparatet ut på høring.

NAF er Nordens største ikke-statlige forbrukerorganisasjon og har bred erfaring med utenrettslig behandling av forbrukertvister. Det er med dette som utgangspunkt NAF leverte sitt høringssvar.