Les flere av NAFs høringssvar

Finansdepartementet inviterte i 2014 til å komme med innspill til en helhetlig gjennomgang av kjøretøy- og drivstoffavgiftene. NAFs utgangspunkt for å foreslå endringer i bilavgiftene er å skape en bilpark med bedre trafikksikkerhet, mindre miljø- og klimabelastning og bedre forbrukerøkonomi. NAF har en rekke både overordnede og generelle innspill, disse kan leses i vårt høringssvar