Les flere av NAFs høringssvar

Finansdepartementet sendte våren 2016 ut grønn skattekommisjons rapport «sett pris på miljøet» på offentlig høring. NAF leverte inn høringssvar på dette, hvor man konsentrerte seg om de forslag som omhandler eller påvirker transportsektoren. NAF støtter utvalgets hovedkonklusjon om at forurenser skal betale, og at riktig fastsatte avgifter er et viktig virkemiddel i klima- og miljøpolitikken. Høringssvaret er av et visst omfang, og kan leses her.