Les flere av NAFs høringssvar

Grunnlagsdokumentet for Nasjonal transportplan, også kjent som etatenes forslag til Nasjonal transportplan danner det faglige grunnlaget for de politiske vurderingene som gjøres i Nasjonal Transportplan. NAF har skrevet et utfyllende høringssvar, og tre overordnede punkt blir spesielt fremhevet viktigheten av:


1) Etatenes gjennomføringsevne
2) Bærekraftig mobilitet i byområdene
3) Det teknologiske skiftet


Hele høringssvaret kan leses her.