Les flere av NAFs høringssvar

Håndbok N100 stiller krav til utforming av veger og gater. Standarden som beskrives i håndboken gjelder alle offentlige veger. Våren 2017 var en revidert utgave av denne håndboken ute på offentlig høring. I sitt høringssvar uttrykte NAF blant annet bekymring for de foreslåtte endringene i krav til veibelysning på noen veier. Høringsuttalelsen kan leses her.