Les flere av NAFs høringssvar

NAF svarte i 2017 på denne høringen utsendt av Oslo kommune i samarbeid med lokalavdelingen NAF Oslo og Omegn. NAF sine kommentarer i denne høringen omhandler de generelle prinsipper bak tiltakspakken og klasser av tiltak, og ikke mulige lokale utslag av den overordnede strategien. Hele høringen kan leses her.