Les flere av NAFs høringssvar

Statens vegvesen sendte ut et høringsnotat knyttet til endret forslag til bestemmelser for førerretten ved diabetes. Forslaget er endret relativt til det som ble sendt ut i forbindelse med helsekravhøringen med frist 15. mars 2015. Etter NAFs oppfatning har man ved det nye forslaget langt på vei skapt et regelverk som fremstår som mer oversiktlig og forutsigbart enn det forutgående forslag.

Høringssvaret i sin helhet kan leses her.