Les flere av NAFs høringssvar

Denne høringen omhandler innføring av en ny, strengere testsyklus for biler. NAF stiller seg positive til dette da det har vært kjent i fagmiljøene lenge at den gjeldende testsyklusen per 2016 ikke er god nok. Høringssvaret vårt kan ses her