Les flere av NAFs høringssvar

NAF vil understreke viktigheten av at ladekapasiteten følger en stadig økende etterspørsel av elbiler. Det er med dette utgangspunktet at NAF svarer på den utsendte høringen om Transnovas forslag til nasjonal strategi og finansieringsplan for infrastruktur for elbiler. Vårt høringssvar ble sendt til Samferdselsdepartementet i juni 2014, og kan leses her.