Les flere av NAFs høringssvar

Vegdirektoratet inviterte til høring av innføring av European Electronic Toll Service, eller EETS i norsk lovgivning. EETS kan på norsk oversettes til den felleseuropeiske bompengetjenesten. Det er usikkerhet knyttet til når dette blir en realitet, og NAF har i denne omgang derfor kun generelle betraktninger. Disse kan leses i vårt fulle høringssvar