Les flere av NAFs høringssvar

Statens vegvesen sendte ut forslag til lov om intelligente transportsystemer på høring. Lovforslaget omhandler vegtransport og grensesnittet mot andre transportformer og inneholder også utkast til forskrifter. Lovforslaget er en rammelovsom primært har til hensikt å sikre gjennomføringen i norsk rett av EUs ITS-direktiv, 2010/40/EU. NAF sine bemerkninger til det utsendte lovforslag med tilhørende forskrifter kan leses her.