Les flere av NAFs høringssvar

Revisjon av forskriften som fastsetter faste grenser for kjøring under påvirkning av andre stoffer enn alkohol. Denne høringen ble sendt ut av Samferdelsdepartementet med frist juli 2015. NAF er enige med departementet om at det ideelt sett kunne vært hensiktsmessig med faste grenser i lovteksten på linje med alkohol, men erkjenner at for å møte utviklingen vil det i overskuelig fremtid løses i forskrifts form. Med dette og annet som bakteppe leverte inn NAF sin høringsuttalelse.