Les flere av NAFs høringssvar

Statens vegvesen region Vest sendte ut sin konseptvalgutredning for Haugesund på høring.

NAF svarte på høringen i samarbeid med NAFs lokalavdeling i Haugesund og omegn. I vår høringsuttalelse kommenterer vi blant annet hensyn knyttet til arealutvikling, transportmiddelvalg, og målsettinger. I tillegg ble konseptvalg og finansiering kommentert.

Høringssvaret kan leses her.