Les flere av NAFs høringssvar

I anledning konseptvalgutredningen for kryssing av Oslofjorden sendte Statens Vegvesen region øst denne ut på høring. NAF leverte sin høringsuttalelse i mars 2015.

Høringsuttalelsen er en felles uttalelse fra NAF sentralt og NAFs lokalavdelinger Nordre Vestfold, Drammen og Opland, Follo og Moss og Omegn.

I vurderingen av konseptene for fast forbindelse over Oslofjorden støtter NAF Statens vegvesen sin anbefaling, sett i sammenheng med våre betraktninger forøvrig. Høringsuttalelsen kan leses her.