Les flere av NAFs høringssvar

Det er Jernbaneverket som har sendt konseptvalgutredningen for Oslo-navet ut på høring. NAF brukte sin høringsuttalelse på å fremheve fire viktige aspekter i høringen

1) Arealutvikling,

2) transportmiddelvalg,

3) målsettinger og

4) gjennomføringsevne.  

Høringen i sin helhet kan leses her