Les flere av NAFs høringssvar

I forbindelse med konseptvalgutredningen for Tønsbergregionen ble denne sendt ut på høring av Statens vegvesen region Sør.

NAF sentralt hadde generelle innspill til denne utredningen, disse kan leses her. I tillegg leverte NAF avdeling Tønsberg og Omegn som har deltatt i KVU prosessen på vegne av NAF inn et høringssvar.