Les flere av NAFs høringssvar

NAF stiller seg positive til at det, om lavutslippssone er nødvendig, blir innført for tunge kjøretøy. Dette er fordi næringslivet har større evne til å ta denne type omstilling på kort sikt enn privatpersoner. Høringen i sin helhet kan leses her.