Les flere av NAFs høringssvar

NAF har sendt inn svar til høringen som ble sendt ut om loven om utprøving av selvkjørende motorvogn. NAF avga en omfattende høringsuttalelse til det utsendte lovforslaget, som kan ses i sammenheng med vår høringsuttalelse i den senere høringen om forskriften.

Du kan lese høringssvaret vårt til forskriften her og høringssvaret vår til lovforslaget her.