Les flere av NAFs høringssvar

I juni 2017 ble NOU (Norsk offentlig utredning) 2017:11 – Bedre bistand. Bedre beredskap sendt ut. Den handlet om fremtidig organisering av politiets særorganer.

NAF leverte inn høringssvar på denne uttalelsen i november 2017 og trakk frem vår bekymring for den foreslåtte nedleggelsen av utrykningspolitiet, UP. Hele høringsuttalelsen kan leses her.