Les flere av NAFs høringssvar

Finansdepartementet sendte ut høringsbrev med tilhørende notat hvor det foreslås å legge om årsavgiften til en avgift på trafikkforsikringer. Avgiftsplikten foreslås bygd opp som en ordinær særavgift som innkreves av forsikringsselskap med konsesjon til å drive forsikringsvirksomhet i Norge. NAFs høringssvar kan leses i sin helhet her