Les flere av NAFs høringssvar

Statens vegvesen ved Vegdirektoratet sendte ut forslag om påbud om vinterdekk for tilhenger som har totalvekt over 3500 kg, samt aksler på bil og tilhenger som hver har tillatt totalvekt over 3500 kg. På generell basis synes forslaget å ha betydelig trafikksikkerhetseffekt ved seg, og NAF stiller seg positive til forslaget. Hele høringssvaret kan leses her.