Les flere av NAFs høringssvar

Samferdselsdepartementet har sendt for forslag til endring av vegtrafikklovens §8 g) og parkeringsforskriftens §34 med den hensikt at nullutslippskjøretøy får halv takst på kommunale parkeringsplasser. 

NAF støtter forslag om at nullutslippskjøretøy skal sikres å betale maksimalt halv takst av den laveste taksten som ellers gjelder på kommunale parkeringsplasser. Det utsendte forslaget inneholder imidlertid enkelte elemeneter som NAF har bemerkninger til. Høringssvaret kan leses her