Les flere av NAFs høringssvar

Trondheim kommune sendte i 2016 ut en høring på den foreslåtte modellen for fastsetting av avgiftsnivå når det kommer til parkering. NAF svarte på denne høringen i samarbeid med lokalavdelingene i Sør-Trøndelag. Høringssvaret kan lese her