Les flere av NAFs høringssvar

Statens vegvesen sendte i 2015 en ny plan for sykkelveinettet i Oslo ut på høring. NAF svarte på denne høringen i samarbeid med NAFs lokalavdeling i Oslo og Omegn.

NAF er generelt positive til det økte fokuset på sykkel som fremkomstmiddel og høringsutkastet slik det foreligger, men har noen betraktninger som er direkte relatert til arbeidet med å gjøre Oslo om til en sykkelby. Høringssvaret kan leses her