Les flere av NAFs høringssvar

Tollregion Øst-Norge har gjennomført et prøveprosjekt hva angår blåøys og utrykningskjøring, og rapporten etter denne ble sendt ut på høring i februar 2015 med høringsfrist i mars samme år. NAF har gitt sine synspunkter til rapporten. NAF har, i likhet med Tollregion Øst-Norge, ikke mottatt noen klager fra våre 500.000 medlemmer hva angår virksomheten som inngikk i prøveprosjektet. Vår uttalelse kan leses her.