Les flere av NAFs høringssvar

Plansamarbeidet for Oslo og Akershus sitt forslag til regional plan for areal og transport ble sendt ut på høring med frist i februar 2015. NAF svarte på denne høringen i samarbeid med NAFs lokalavdelinger i Oslo og Akershus. Våre betraktninger kan leses her.