Les flere av NAFs høringssvar

Vestfold fylkeskommune sendte ut sin regionale plan for klima og energi i perioden 2016 – 2020 på høring høsten 2015.

NAF representerer over 500.000 medlemmer på landsbasis. Av disse bor 22.000 i Vestfoldregionen. NAF støtter den overordnede målsettingen om at klimagassutslipp fra trafikken må ned, men minner om at reduksjon i biltrafikken må ses i sammenheng med forventet befolkningsvekst. NAF har en del kommentarer til planen i den forbindelse.

Hele høringssvaret kan leses her.