Les flere av NAFs høringssvar

Vegdirektoratet sendte i juni 2014 et utkast til revidert AutoPASS-avtale på høring. NAF leverte høringssvar på dette, hvor vi blant annet hadde bemerkninger til veiledningen til bomselskapene og til noen av de generelle betingelsene i avtalen. Vårt høringssvar kan leses i sin helhet her.