Les flere av NAFs høringssvar

Samferdselsdepartementet sendte ut forslag til sentral forskrift om lavutspillssone for biler den med høringsfrist 22. august 2016. Denne høringen, med frist 09.12.2016 er et revidert forslag. NAF viser i hovedsak til vårt tidligere høringssvar, men i forbindelse med det foreliggende reviderte forslaget hadde vi ytterligere kommentarer. Høringssvaret i sin helhet kan leses her