Les flere av NAFs høringssvar

Samferdselsdepartementet sendte ut forslag til sentral forskrift om lavutspillssone for biler den med høringsfrist 22. august 2016. NAF er opptatt av at det iverksettes tiltak for bedre lokal luftkvalitet som har god effekt, samtidig som våre medlemmer sikres god fremkommelighet. Denne høringen ble også sendt ut i revidert form med høringsfrist desember 2016. Høringssvaret i sin helhet kan leses her