Les flere av NAFs høringssvar

Det er foreslått en revidering av opplæringslovens §12-1 bokstav d) sånn at det skal være opp til foreldrene å avgjøre hvorvidt barn skal få lov til å sykle til skolen. Tidligere har dette kunnet regulere gjennom skolens ordensreglement.

NAF stiller seg i utgangspunktet positive til høringens forslag, men vil bemerke at det forutsetter av foreldrene gir barna den nødvendige opplæring og trafikkforståelse. Hele høringsuttalelsen kan leses her.