Les flere av NAFs høringssvar

Denne høringsuttalelsen er en felles uttalelse fra NAF sentralt og NAFs lokalavdelinger i Oslo, Akershus og Østfold. NAF hadde en rekke bemerkninger både til forslaget og til bruk av innfartsparkeringer generelt, blant annet advarer vi mot å innføre brukerbetaling på slike parkeringsplasser. Begrunnelse for dette og resten av høringssvaret kan leses her