Les flere av NAFs høringssvar

Denne høringen er svart på i samarbeid med NAF sin lokalavdeling i Oslo og Omegn. Høringen er sendt ut av Statens vegvesen i 2015, og omhandler forslag til endringer i kriteriene for sykling mot kjøreretningen i enveisregulerte gater. NAF er generelt positive til forslagene, men har også noen kritiske bemerkninger som anses som viktige.

Hele høringen kan leses her.