Les flere av NAFs høringssvar

NAF viser til Statens Vegvesens forslag til endringer i forskrift 5.juli 2012 nr. 817 om godkjenning av bil og tilhenger til bil, og vil avgi følgende uttalelse. Disse forslagene omhandler blant annet redusert trafikkstøy fra tung og lette kjøretøy, og samtidig innføring av akustiske varselsystem for stillegående kjøretøy. NAF sine bemerkninger til forslagene kan leses i vår høringsuttalelse