Les flere av NAFs høringssvar

Statens vegvesen sendte i 2016 ut høringsbrev om forskriftsendringer knyttet til understellnummer og dokumentasjonskrav på deler. Rent generelt fremstår forslagene som en forenkling og en hensiktsmessig «oppdatering» av regelverket som NAF gir sin tilslutning til, for en detaljert gjennomgang kan høringssvaret leses her.