Les flere av NAFs høringssvar

Toll- og avgiftsdirektoratet utsendte vinteren 2015 et høringsnotat med utkast til nye forskriftsbestemmelser i forbindelse med foreslått innføring av veibruksavgift på naturgass og LPG. NAF sitt høringssvar kan leses i sin helhet her.