Les flere av NAFs høringssvar

I 2017 ble forslag til veileder for knutepunktutvikling sendt på høring. NAF sendte inn et høringssvar på denne i oktober 2017, hvor vi blant annet trakk frem viktigheten av forutsigbarhet, bred involvering i kunnskapsinnhentingsfasen og viktigheten av innfartsparkering og sykkelparkering på slike knutepunkt. Hele høringsuttalelsen kan leses her.