Les flere av NAFs høringssvar

Samferdselsdepartementet sendte forslag til endringer i yrkestransportloven på høring, med frist mars 2017. De foreslåtte endringer inkluderte blant annet unntak fra løyveplikt for samkjøring, heving av øvre aldersgrense for å ha drosjeløyve og oppheving av krav om tilslutning til drosjesentral. NAF avga høringssvar til denne høringen som kan leses her.