Å ha en sak ute på høring vil si at en offentlig instans ønsker å "høre" hva berørte parter (offentlige og private institusjoner, organisasjoner og andre) har å si til et forslag som det offentlige arbeider med. Bakgrunnen er ønsket om å bedre kunne vurdere de økonomiske og administrative konsekvensene av offentlige tiltak. Høringsfristen er normalt tre måneder, og ikke mindre enn seks uker. Høringer kan resultere i rundskriv, forskrift, lov eller stortingsmelding.

NAF anser høringer som et viktig virkemiddel for å påvirke politiske beslutninger til det beste for våre medlemmer. I menyen til høyre kan du lese høringsuttalelsene våre.