Les flere av NAFs høringssvar

NAF har likevel tatt til orde for at eksisterende og vedtatte bompengefinansierte prosjekter bør samles i ett statlig selskap for å spare administrasjonskostnader og få et enklere og mer oversiktlig system sett fra et forbrukerperspektiv. At Statens Vegvesen nå anbefaler å opprette regionale bomselskaper, ser derfor NAF på som et skritt i riktig retning. Du kan lese vår fullstendige høringsuttalelse i linken til høyre.