Hva mener NAF?

NAF mener at en permanent redusert fartsgrense treffer upresist og gir for lite effekt i forhold til samfunnskostnadene.

En stor andel av bilistene ønsker at syklistene skal få langt bedre kår, viser NAFs medlemsundersøkelse.

«Myter om norsk vegutbygging» heter det i en kronikk der samferdselsministeren forklarer hvordan norsk veibygging ser ut fra innsiden av Samferdselsdeparteme...

Alle skal kunne reise trafikksikkert og miljøvennlig, uten for store kostnader. Dette er essensen i NAFs forslag til engangsavgifter, vrakpant, omregistrerin...

En eventuell køavgift må sees i sammenheng med andre avgifter knyttet til bil. Et mål om å redusere køene er mulig å nå - uten at de totale avgiftene øker.

NAF mener at avgiftene på bil bør dreies fra kjøp til bruk. Samtidig ønsker vi at drivstoffavgiftene erstattes av et nytt system hvor du kun betaler for...