Hva mener NAF?

Mye gateareal benyttes i dag til parkering, samtidig er det mye ledig kapasitet i parkeringshusene i byene. NAF mener det derfor er behov for en kartlegging ...

NAF mener fornybare drivstoff spiller en nøkkelrolle i overgangsfasen til lavutslippssamfunnet. I denne fasen er det viktig at politikerne tilrettelegger for...

Mange som bor i byene har bare bruk for bil av og til fordi de går, sykler eller tar kollektivtransport i hverdagen. I følge Transportøkonomisk institutt...

Nøkkelen for å få et sikkert og effektivt veinett i Norge er langsiktighet og helhetlig utbygging.

«Den største ledige kapasiteten er i de eksisterende bilene», sies det. I rushtiden, når kapasiteten på enkelte veier er sprengt og folk står og stamper i kø...

Mange sykler ikke fordi de ikke ønsker å bli svette og dermed må dusje på jobb. I NAFs befolkningsundersøkelse 2015 svarte hele 42 prosent at dette var en av...

NAF mener at kollektivtilbudet må gjøres konkurransedyktig med privatbilen i byområdene. Staten må ta større ansvar for utvikling og finansiering av...

Ladbare hybrider er et godt alternativ for de som kan kjøre elektrisk i hverdagen, men som samtidig har behov for bilen til lengre reiser av og til.

InterCity-satsningen skal gi de reisende et bedre togtilbud med kortere reisetider og hyppigere avganger – det skal bidra til å gjøre Østlandet til ett...

NAF mener at en permanent redusert fartsgrense treffer upresist og gir for lite effekt i forhold til samfunnskostnadene.

En stor andel av bilistene ønsker at syklistene skal få langt bedre kår, viser NAFs medlemsundersøkelse.