Hopp til hovedinnhold

Hva mener NAF?

Det nytter å si fra! Nå imøtekommer nemlig regjeringen våre krav om skikkelige vinterdekk på tunge kjøretøyer. Det gir oss håp om tryggere vinterveier!

Mange kjører med hjertet i halsen i møte med vogntogene på vinteren og er redd for at det skal skje ulykker. Tester utført av NAF på Vålerbanen viser hvor dramatisk utfall et vogntog ute av kontroll får. (Foto: NAF)

Etter månedsvis med debatt, sviktende meningsmålinger og økt spenningsnivå mellom regjeringspartiene, har Erna Solberg fått gjennom en bompengeavtale. Avtale...

Barna våre er det kjæreste vi har. NAF vil at alle barn skal komme seg vel frem til skolen. Men det er store forskjeller mellom hvor trygge skoleveien...

Over halvparten av oss mener politikerne ikke forstår utfordringene vi opplever på hverdagsreisen. Det er et signal partiene som nå driver valgkamp gjør lurt...

Fikk du med deg innlegget vårt i Dagbladet, hvor vi skriver at bilistene ikke må få regningen for mange års sviktende investeringer i kollektivtransport? Les...

Bomstasjon i Oslo

Politikerne kan ikke være overrasket over de sterke reaksjonene mot økende bompenger. De har blitt advart. Når flere partier nå snakker om å fjerne...

Altfor mange steder i Norge er veistandarden dårlig, så dårlig at det går på tryggheten vår løs. Spesielt fylkesveiene lider under manglende vedlikehold. Det...

Den nye regjeringserklæringen er et veikart for hvordan landet skal styres de neste to årene. Avtalen inneholder flere punkter som er relevante for deg som...

Veiprising kan bety starten på slutten av bilavgifter og bompenger slik vi kjenner dem i dag.

Bygging, drift og vedlikehold av vei er et offentlig ansvar og skal finansieres med penger fra stat, fylkeskommune og kommune. Ikke med bompenger.

En ny rapport viser at det nesten ikke vil selges nye dieselbiler i Norge fra og med 2025. Folk er på vei over til elbiler. Lengre rekkevidde på bilene og...

Mye gateareal benyttes i dag til parkering, samtidig er det mye ledig kapasitet i parkeringshusene i byene. NAF mener det derfor er behov for en kartlegging ...

NAF mener fornybare drivstoff spiller en nøkkelrolle i overgangsfasen til lavutslippssamfunnet. I denne fasen er det viktig at politikerne tilrettelegger for...

Mange som bor i byene har bare bruk for bil av og til fordi de går, sykler eller tar kollektivtransport i hverdagen. I følge Transportøkonomisk institutt...

Nøkkelen for å få et sikkert og effektivt veinett i Norge er langsiktighet og helhetlig utbygging.

«Den største ledige kapasiteten er i de eksisterende bilene», sies det. I rushtiden, når kapasiteten på enkelte veier er sprengt og folk står og stamper i kø...

Mange sykler ikke fordi de ikke ønsker å bli svette og dermed må dusje på jobb. I NAFs befolkningsundersøkelse 2015 svarte hele 42 prosent at dette var en av...

NAF mener at kollektivtilbudet må gjøres konkurransedyktig med privatbilen i byområdene. Staten må ta større ansvar for utvikling og finansiering av...

Ladbare hybrider er et godt alternativ for de som kan kjøre elektrisk i hverdagen, men som samtidig har behov for bilen til lengre reiser av og til.

InterCity-satsningen skal gi de reisende et bedre togtilbud med kortere reisetider og hyppigere avganger – det skal bidra til å gjøre Østlandet til ett...