E16 er hovedvei inn til Bergen fra Hordaland fylke. Når alle andre fjelloverganger er stengt, er E16 som oftest åpen og veien knytter øst og vest i landet sammen. Samtidig er det en viktig lokalvei både for jobbreiser og fritid.

Men strekningen mellom Bergen og Voss er preget av ulykker og stadige stengninger på grunn av ras eller rasfare. Både vei- og togtraséen trenger sårt oppgradering.

Endelig, i 2015, kom lovnaden om ny vei. Da skulle Vestlandet få sin «Rolls-Royce»-strekning mellom Bergen og Voss, som daværende samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen lovet.

Siden har det skjedd lite.

Med hjertet i halsen

Våren 2019 ba NAF folk melde inn til oss om farlige veistrekninger. Som en del av trafikksikkerhetsarbeidet vårt i kampanjen Med hjertet i halsen søker vi kunnskap om hvor folk mener veiene er utrygge. E16 Bergen- Voss var enkeltstrekningen strekningen med suverent flest innmeldte saker. Tilbakemeldingene er tydelige:

«Landets farligste veistrekning, som politikerne snakker om å gjøre noe med, men bare utsetter»

«Trafikken øker, men pengene til å ruste opp uteblir»

«Føler at det kan komme skred når som helst».

Dette er bare tre av over 50 varsler som ble meldt inn i løpet av noen få uker.

NAF E16 aksjon_BAW_36.jpg

NAF står sammen med folk som kjemper for tryggere strekning mellom Bergen og Voss.

Slapp med skrekken

Kari Lidsheim fra Voss er en av mange som har opplevd ras mens hun kjørte på strekningen. Hun slapp heldigvis med skrekken. I videoen over forteller Kari at hun fortsatt er preget av hendelsen og kjører med hjertet i halsen.

– Noe må gjøres før det skjer en dødsulykke, sier Lidsheim.

Hun får støtte av Liv Røssland i NAFavd. Bergen og Omegn.

– Vi aksepterer ingen flere utsettelser, slår Røssland fast.

Storstilt aksjon

På bakgrunn av dette satte vi i gang en aksjon langs veien for å vise det store engasjementet for ny, trygg E16. Frivillige fra NAF fra hele Vestlandet stilte opp med bannere og flyers langs strekningen, lørdag 17. august. Tilbakemeldingene var klare: Det er godt at NAF engasjerer seg!

Vi mener at folks behov i større grad må settes i sentrum av samferdselsdebatten. På Vestlandet ligger investeringene i samferdsel per innbygger allerede betydelig lavere enn på Østlandet. Flere kutt og forsinkelser i utbygging av E16 vil bare understreke følelsen av at vestlandsveiene nok en gang nedprioriteres. Behovet langs E16 er entydig: Opprusting, utbedring, rassikring.

Din sak er vår sak!

Vi kjemper for at du skal kunne reise enklere, rimeligere og tryggere.

Få mer informasjon