Kort fortalt:

  • Det skal være enklere å sammenligne elbiler når du skal kjøpe ny bil.
  • Bilbransjen bør enes om en bransjestandard for informasjon om elbilens rekkevidde, batteristørrelse og ladefart.
  • Det er viktig at kjøperne er informert om kortere rekkevidde og lavere ladehastighet i kulda. 

“Inntil” og “opptil”

Når du skal kjøpe elbil blir rekkevidde og ladehastighet beskrevet med betegnelser som “inntil” og “opptil”. Det beskrives ikke godt nok under hvilke vilkår og med hvilke målemetoder denne rekkevidden og ladehastigheten er definert ut i fra.  Vi mener det må bli lettere å sammenligne elbilene og krever nå en bransjestandard.

Vi ser at de fleste velger å sette det beste tallet i salgsmateriellet, uansett om det gjelder omtale av rekkevidde eller ladehastighet. For at det skal være lettere for forbrukerne å kjøpe elbil må informasjonen blir bedre, spesielt informasjonen som forbereder kjøperen på effekten vinterkulda har på elbilen. 

Dette er våre krav til bilbransjen: 

1. Oppgi WLTP-rekkevidde for kombinert kjøring

Selv om mer eller mindre alle merkene nå benytter den internasjonalt anerkjente WLTP-standarden, er utfordringen at rekkevidde kan oppgis både for bykjøring og kombinert kjøring (by og landevei). Det er tallet for bykjøring som gir lengst rekkevidde, mens det er tallet for blandet kjæring som er mest relevant for forbrukeren. Derfor ber vi bilbransjen konsekvent benytte WLTP-rekkevidde for kombinert kjøring i reklamemateriellet. 

2. Oppgi minimum garantert rekkevidde på vinteren

Bilene er heller nesten aldri oppgitt med vinterrekkevidde, som på ulike modeller kan være fra ni til 29 prosent lavere enn den offisielle WLTP-rekkevidden, gjerne mer om det er ordentlig kaldt.

NAF kommer til å ta et internasjonalt initiativ til å få på plass en ny standard for måling av vinterrekkevidde på elbiler; en «Nordic winter range WLTP». Vi ønsker bransjen med på et slikt initiativ.  

Inntil en slik standard er på plass bør de som selger elbiler i Norge gi tydelig informasjon til forbrukerne på at WLTP-rekkevidden i de fleste tilfeller ikke vil være representativ under norske vinterforhold, med henvisning til faktiske tester

3. Oppgi rekkevidde basert på utstyrsnivå

Utstyrsnivået på bilen har også påvirkning på rekkevidden. Spesielt er det store utslag i rekkevidden for SUV’er som ofte benytter større dekkdimensjoner. Vi ber bilbransjen angi spennet i de ulike utstyrsmodellene ved å oppgi rekkevidden fra x km – x km avhengig av utstyrsnivå.

lexus_ux300e_rekkevidde.PNG

Lexus er en av få importører som oppgir rekkevidden for de ulike utstyrsversjonene. 

4. Oppgir netto batterikapasitet

Vi ber om at bilbransjen informerer om netto batteristørrelse (brutto minus sikkerhetsmarginer).

5. Oppgir ladetid fra 10 til 80 prosent

De fleste leverandører oppgir tiden det tar å lade batteriet til en viss prosent. Det varierer imidlertid mye på hvilken måte de ulike forhandlerne oppgir denne tiden. Noen forhandlere oppgir tiden det tar å lade batteriet fra 0 til 80 prosent, noen oppgir tiden fra 10 til 80 prosent, mens andre igjen oppgir tiden det tar å lade batteriet fra 30 til 80 prosent. Vi ber dem enes om å oppgi ladetid fra 10-80%, slik at det blir lettere for bilkjøperne å sammenligne.

feiat_feil.jpg

FIAT OPPGIR FEIL: Det er mange måter å omtale ladehastighet på. Som et felles utgangspunkt bør alle reklamere med ladetiden for 10-80%. Så kan slik informasjon som Fiat oppgir her komme i tillegg. 

6. Publiser ladekurven

Omtale av maks ladeeffekt er populært i reklamen for elbil, men sjelden informeres det om at de færreste biler lader med denne effekten annet enn i korte perioder. Vi ber om at ladekurven til bilen er tilgjengelig hos forhandlere  og at de oppgir hvor stor ladefart [effekt i kW] bilen gir for hver 10ende prosent batteriet er fylt. ladekurveHyundaiKona.png

Mange bilprodusenter reklamerer med at du lader med x-antall kilowatt - for eksempel 150 kW. Sjelden opplyser de om at du kun lader med den effekten i korte perioder. Vi ber produsentene opplyse om ladekurven til bilen - gjerne sommer og vinter.