I høst murret det. Nå har det eksplodert. Flere steder i landet er protestene høylytte. Folk vil ikke ha flere og dyrere bomstasjoner i nærmiljøet sitt. Bompengeopprøret har spredt seg til Stortinget. Med ett er det mange partier som vil avskaffe bomstasjonene. Det er på tide. 

Inntil nå har politikerne vært mest opptatt av å skylde på hverandre. Regjeringen peker på lokalpolitikerne. Lokalpolitikerne peker tilbake på regjeringen. Opposisjonen på Stortinget peker på regjeringen. Regjeringen peker tilbake på stortingsflertallet.

Bompengetrykket må reduseres, ikke flyttes over til et annet system, skriver NAFs kommunikasjonssjef Camilla Ryste.

Få bompengetrykket ned

Endelig begynner politikerne å diskutere hvilke andre løsninger som finnes for å imøtekomme protestene fra folk. Flere partier fronter nå veiprising som en mulig løsning. For å ikke gjenta feilene som er gjort med bompenger, er det viktig at politikerne her holder tunga rett i munnen. 

Pengene som tas inn i bompenger (13 milliarder kroner i 2019) forsvinner ikke ved å legge samme summen inn i et nytt system. Veiprising, med dagens bompenger bakt inn, reduserer ikke den økonomiske belastningen på bilistene. Bompengetrykket må reduseres, ikke flyttes over til et annet system.

Veiprising uten bompenger

Veiprising begynte som et forslag om hvordan avgiftene du betaler når du kjøper bil (engangsavgiften) og avgiftene du betaler for drivstoff (CO2 avgift og veibruksavgift) kan erstattes med et nytt system.

I stedet for avgift på å kjøpe ny bil, betaler man en sum basert på bruken av bilen. Det er bra for forbrukeren, og det er bra for miljøet. Flere får råd til å kjøpe nye og mer miljøvennlige biler. Du betaler i stedet for å bruke bilen, og du betaler ut i fra hvor du kjører og når på døgnet du kjører. Det veiprising ikke må bli er en ny avgift for å finansiere veibygging.  

Bompenger kreves i hovedsak inn for å finansiere vei. I byene kreves de også inn for å finansiere kollektivtiltak. Bompengene i byene er satt høyt for å få ned biltrafikken. Samtidig er man avhengig av bompengeinntektene for å få realisert vei- og kollektivutbygging. Denne konflikten vil ikke forsvinne dersom man baker bompenger inn i veiprising.

Tre krav

Samtidig bør veiprising utredes, men under tre forutsetninger: Totalkostnaden for bilistene må ikke økes, personvernet må ivaretas, bompengene må ut av regnestykket.

Det er ikke rart den folkelige motstanden har vokst. Nå som politikerne endelig har begynt å se etter løsninger er det viktig at disse ikke repeterer feilene fra i går, men sikrer et nytt, bærekraftig og mer rettferdig system enn dagens jungel av bilavgifter og bompengestasjoner.