NAF er positive til de ladbare hybridene og mener at disse bør ha lavere takster i bomringene rundt byene enn de konvensjonelle alternativene dersom bomtakstene miljødifferensieres. De ladbare hybridene kjøres tross alt i stor grad på el og bidrar lite til utslipp. Videre mener vi at de ladbare hybridene bør være rimeligere i innkjøp enn tilsvarende alternativ på diesel eller bensin.

«Men de kjøres jo ikke på el», tenker du kanskje? Jo, de gjør i stor grad det. I gjennomsnitt kjøres ladbare hybridbiler 55 prosent av tiden på strøm, viser en undersøkelse fra TØI. Bedre rekkevidde på elmotoren fører til en høyere andel kjøring på strøm – fordi det er billigere for forbrukeren, det er rett og slett det beste for lommeboka!